NAUJIENOS » AKTUALU

Lietuvių kalbos PUPP naujovės

2010-09-17
Elenos Tervidytės nuotr.
Elenos Tervidytės nuotr.

Rugsėjo 3 d. „Dialogas“ (Nr. 30) paskelbė opius lituanistų klausimus dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP, „Nueik nežinia kur, atnešk nežinia ką…“).

Primename, kad nuo 2010 m. sausio 8 d. įsigaliojo naujoji PUPP programa, nurodanti minėto patikrinimo kalbėjimo dalį integruoti į ugdymo procesą. „Deja, tai ir visa informacija, kurią turime“, – palydėdami savo klausimus atsakingoms institucijoms teigė lituanistai. Štai taip – ne ką težinodami – jie iki rugsėjo 1 d. turėjo parengti ilgalaikius teminius planus ir t. t.

Tokių aplinkybių spaudžiami savo tinklalapį „Lituanistų miestelis“ sukūrę mokytojai paprašė, kad ŠMM, UPC ar NEC skubiai išaiškintų septynis svarbius klausimus.

Rugsėjo 10 d. svetainės „Lituanistų miestelis“ vardu klausimus atsakingiesiems pasirašęs lietuvių kalbos mokytojas Petras Gedvilas gavo Nidos Poderienės (ŠMM) atsakymus.

Ar ministerijos specialistės atsakymai pašalino dėl informacijos trūkumo iškilusius lituanistų darbo trukdžius?

Visas straipsnis – „Dialoge“.

Komentarai

 1. !

  Šeši atsakymai į septynis klausimus – plyšk iš juoko… Arba verk, kai pamatai, kad atsakyta net ne tai, ko klausta, visai “ne iš tos operos”. Gal galėtų ŠMM valdininkai pasitikrinti savo IQ, jei jau paprasto klausimo nesupranta.
  Kokį chaosą kuria ponia N.Poderienė, galėtų patikrinti ir “Dialogas”: paskambinkite į mokyklas ir paklauskite, ar/kokią PUPP kalbėjimo vykdymo tvarką konkreti mokykla sukūrė (tai buvo privaloma padaryti iki rugsėjo 1 d. pagal PUPP programos 11.4 punktą. Neteko girdėti, kad kas nors ką nors būtų sukūręs – ar tai normalu?
  O kokia kalba lituanistai turi rėkti, kad ponia Poderienė išgirstų: KUR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS PROJEKTAS?????? Tuoj prasidės programų sklaidos ANTRASIS etapas, o lituanistai dar neturi net pirmojo varianto (žadėta, kad bus iki liepos 15 d., tik pamiršo parašyti, kurių metų…). Tikriausiai gausime jau parengtą “šedevrą” – specialiai, kad nebūtų laiko baisėtis. Gal 130 autorių keičia koks 150 ar 170 autorių, kad stiprėtų mūsų vaikų tautinis identitetas – juk toks, rodos, strateginis lietuvių kalbos mokymo tikslas? Kas kad visi aiškinam, jog nuo tokių “tautinių” programų mūsų vaikai jau visai beraščiai, net žodį “Lietuva” mažąja raide rašo arba – “ačių” vietoj “ačiū”…

 2. Neringa

  Aišku, kad tokios PUPP kalbėjimo vykdymo tvarkos mokykloje NĖRA. Ir kaip ją parengti, jeigu tiek neaiškumų.
  Kada, kaip, kas vertins, pagal kokius kriterijus,kas rengs temas ir t.t. Mokslo metai prasidėjo, tačiau neaišku, kaip visą tą painiavą paaiškinti dešimtokams, jeigu net mums neaišku. O ir mokyklos vadovai į tai nekreipia dėmesio, laukia…

 3. :)

  Geras klausimas apie strategiją – o ar ji yra? Senoji jau baigė galioti prieš metus ar dvejus, o naująją vis dar kuria ta pati ponia N.Poderienė. Nėra strategijos – negali būti ir programos, nes ji “paklūsta” strategijai, bent jau taip aiškino anksčiau pati Poderienė.Taigi, lituanistai, žiūrim, ką turim: 2010 m. kalbos įskaita buvo sumauta: potemės be logikos, vykdymo tvarka neparuošta(joje net žodžio “kompiuteris” nebuvo; planų pagal atnaujintas programas 10 kl. niekas neparuošė (tas neleistinas variantas pagal K.Urbos vadovėlį nesiskaito – vadovėlį juk ponia Poderienė uždraudė), naujoji PUPP programa utopijos lygmeny – visiškai neaiški kalbėjimo dalis ir nauja rašymo užduotis, kurios kol kas nėra nė kontūrų; Vidurinio ugdymo programos projekto nėra (turėjo būti vėliausiai gegužės mėnesį, Poderienė prašė atidėti iki liepos 15 d. Šiandien – rugsėjo antra pusė…), Lietuvių kalbos strategijos mokyklose – nėra. O Poderienė savo vietoje ŠMM yra. Ar ne stebuklas? Stebuklų šalis ta Lietuva.

 4. :)

  Nukopijavau nuo pedagogika.lt ŠIANDIEN, rugsėjo 17 d.:
  Kalbos
  Lietuvių kalbos vidurinio ugdymo bendrosios programos projektas, Lietuvių kalbos VU BP projektas koreguojamas, bus baigtas iki liepos 15 d.(KURIŲ METŲ?)

 5. gandas

  Kadangi ministerija su savo “pumpurėliais” NEC ir UPC absoliučiai prarado ne tik mokytojų pasitikėjimą, bet ir mažiausią pagarbą,iš p.Nidos teko girdėti, jog bijodami nesurinkti vertintojų jie ketina keisti lietuvių kalbos VBE vertinimo tvarką – savivaldybės vertins SAVO MOKINIŲ darbus, žodžiu, tai bus ne ŠMM, ne NEC, o savivaldybės reikalas. Gal užtat Moodle vertintojų puslapyje iki šiol tebesipuikuoja panelės Notrimaitės (NEC) griežtas raginimas peržiūrėti vertinimo lapus :D, o dalis klausimų apie vertinimą iki šiol neatsakyti, – žodžiu, darbą atlikot, kaip – kitas klausimas, bet mums daugiau nieko iš jūsų, lituanistai juodadarbiai, daugiau nereikia.
  Buvę abiturientai skundžiasi, kad NEC neatsako į jų prašymus atsiimti VBE rašinius.

 6. Realistas

  Kuo daugiau klausimų kyla “padugnėms”, tuo daugiau netvarkos viršuje, nes klausimus gimdo netvarka. O kodėl netvarkos viršuje vis daugiau? Todėl, kad TEN daug atsitiktinių, manančių, jog jie yra protingesni už “padugnes”. Ką daryti, kad mokytojų akyse viršuje “virtų” darbas? Reikia įvairias “firmas” sujunginėti, keisti jų pavadinimus, skelbti konkursus naujų darinių vadų pareigybėms užimti, adaptuoti Lietuvos sąlygoms įvairius projektus (net jų pavadinimus netiksliai verčiant iš anglų kalbos), kelti mokytojų KOMPETENCIJAS įvairiuose mulkinimo seminaruose etc. (įdomumo dėlei pasvėriau sudėjęs krūvon per 12 metų gautus įvairių tobulėjimo renginių metu įgytus pažymėjimus – viso labo tebuvo tik 485,6 g). Kiek patobulėjau naudodamasis visų aukščiau stovinčių varguolių pastangų dėka? Ogi buvau priverstas aiškintis išgirstų tarptautinių žodžių reikšmes, be kurių lietuviškoji pedagogika neturi ateities. O PUPP ir VBE – tikras klondaikas, tik aukso ten nebesą, o nevykėliai mokytojai vistiek jo ten ieško. Svarbiausia, kad visi mokinukai būtų tautiškai susipratę, tikri savo šalies patriotai, žingeidūs, imlūs, motyvuoti, kritiškai mąstantys ir visokie kitokie. Tik kad PUPPistai ir VBEistai į tai nelabai žiūri. Ir mokyklos priverstos kažkaip vis geriau atrodyti: reitingai, krepšeliai, spaudos dėmesys, įstojusiųjų į universitetus skaičius, olimpiadininkų medaliai… Gi nevažiuos PATYS AUKŠČIAUSI į eilinę kaimo mokyklėlę Rugsėjo 1-osios ar Mokytojo dienos proga: nerenovuota, sienos kažin kada teptuką mačiusios, mokinukai selekcijos nepraėję (plg. KTU gimnazija, Vilniaus licėjus ar kokia kita mokykla su “plastiko langais”…). Reikia žiūrėti tik ten, kur širdis apsala nuo lietuviškosios švietimo reformos rezultatų. Tie, kas paraštėje – tūnokit ten, atlyginimus dar gaunate ir nelįskit į akis Volano g. darbininkams, dar, mat, klausimus kelia. Nevykėliai.

 7. toli siekiantis

  Gal kas nors galite paaiškinti tokį suvokimo fenomeną, kokį turi ŠMM ir NEC: mokytojai rašo peticijas ir reikalauja PUPP kalbėjimo dalies vertinimo normų, o jiems atgal drebiama tokiais pakeitimais, kad tikrai šūdinai jautiesi (reikės dviejų, o ne vieno vertintojo, viskas vyks nustatytu laiku, nustatytomis temomis ir potemiais), o vertinimo normų vis tiek nėra. Mokytojai ir mokiniai piktinosi, kad VBE vertinimui nepasiruošta – vyr.vertintojai be kompetencijos (tik vyr.mokytojai), eiliniai vertintojai surinkti prievarta ir TYČIA dirba atmestinai,kad išmestų, net norintiems mokytis ir išmokti nėra seminarų, trūksta daugybės suformuluotų skyrybos taisyklių, o ŠMM jokių pageidavimų Kalbos komisijai neperduoda. Atsakas – ketinimas vertinimą permesti savivaldybėms: kas ir kaip SAVUS vaikus įvertins, taip turėsit… Jūs įsivaizduojate, koks bus spaudimas ir kaip bus elgiamasi su principingais aukštos kvalifikacijos vertintojais??? ŠMM atvirai demonstruoja: kuo mokytojai labiau piktinsis – tuo jiems bus blogiau. UPC Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja Zita Nauckūnaitė nuo pirmos darbo dienos nesibodėjo prapliupti grasinimais “Lituanistų avilyje”: jei netylėsite, tai mes jums taip viską reglamentuosim, jog… Akivaizdu, kad visi atviri ir uždari kaip tie Mažojo princo smaugliai grasinimai vykdomi su kaupu. Įdomu, koks bus ŠMM atsakas, kai lituanistai pradės ieškoti ne tik Vidurinio ugdymo programos projekto (net ŠMM puslapyje parašyta, kad jis bus iki liepos 15 d.), bet ir Lietuvių kalbos ugdymo Strategijos?

 8. caca

  Oi oi, apie Z. Nauckūnaitę atskira kalba. Ko vertas vien siūlymas, kad PPUP galutinio vertinimo dalį sudarytų ir 5-10 klasių metinių pažymių vidurkis. Paskui matyt pačiai gėda pasidarė, tai dingo tokios mintys ir iš avilio, ir iš miestelio. Ar ši ponia iš viso kada mokykloje dirbo????
  Kada sužinosim, ar PPUP šiemet privalomas? Vėl gruodžio pabaigoj? Žinotume dabar, nereikėtų jokių tvarkų rengti, rekomenduočiau visiems nelaikyti.

 9. daug klausimų

  O kaip ten “Lituanistų avily” su viešaisiais pirkimais? Z>Nauckūnaitė pasižadėjo pirkimus ir jų sąlygas paskelbti viešai Avily,dabar tik nauji “koriukų” pavadinimai atsirado -kaip tai suprasti?Ar tai lituanistų kvailinimas (atseit laukit ir tikėkitės),ar tiesiog neskaidrūs pirkimai?Kodėl “Lituanistų avily” Zita Nauckūnaitė nuolat trina informaciją -čia buvo,čia,žiūrėk,jau nėra,tiesiog įdomu,kokios ZN pareigos -gal cenzūra?Bet kad trina ne tik kitų,bet ir savo pačios pasireiškimus.

 10. ina

  Jei ketinimas priversti savivaldybėse taisyti SAVO mokinių darbus yra ne balandžio 1-osios pokštas, tai tada lituanistams reikia tiesiog sukilti ir nuversti nuo sosto tokius “karaliukus” ir “karalienes”, prisiminkite tokią neseną Žeimelio istoriją – tiek profesinės mokyklos, tiek vidurinės mokyklos lituanistai konkuravo nesažiningai “padėdami” moksleiviams, prisiminkite kitą senesnę istoriją, kai kažkas atplėšė pirma laiko užduotis ir jos išplito, o mokytojai ne tik kad prie viso to prisidėjo, jie rašė ir pardavinėjo darbus! Kodėl, paklausite. Todėl, kad vietinei valdžiai visada reikia tik jo didenybės REZULTATO, visa kita nesvarbu, visa kita – tik proginės kalbos, skirtos kvailių ausims. Ar būtų tada mažame miestelyje taip, kad mero ar švietimo skyriaus vedėjos vaikas neišlaikytų ar gautų žemus balus? Pasvajokit. Pažiūrėkit pirmiau, kas daros jau dabar mokykliniuose egzaminuose, kiek ten ’sąžiningumo” ir “teisybės”. Suprantu, kad ŠMM priversta sapalioti apie pasitikėjimą mokytoju, bet bet koks pasitikėjimas remiasi tvirtu pagrindu – KAS RODO, KAD GALIU PASITIKĖTI? O kas rodo, kad galima pasitikėti lituanistų galimybėmis objektyviai ir vienodai įvertinti darbus? Gal kokybiškos užduotys? Gal skaidrios vertinimo instrukcijos? Gal šimtai paruošiamųjų darbų? Gal vertintojų griežta atranka ir patikrinimai ir solidus atlyginimas praėjusiems patikras? Gal materialinė bazė, skirta aprūpinti lituanistus žodynais, žinynais, taisyklių rinkiniais, darbų pavyzdžiais, metodikos knygomis? Ne, ne ir dar kartą ne! Tai kaip DRĮSTAMA taip sau iš lempos, kaip mokiniai sako, mėtytis tokiomis idėjomis? Blogiausia, kad šitie sapaliojimai per dažnai virsta kūnu, nes ministerijos viršūnėlė užsiėmusi stambesniais grobiais ir šito mailiaus darbelių nepastebi – svarbu, kad jie pinigų sutaupo. Juk net Savivaldybių asociacijos pritarimo dabartinei tvarkai neturite, vadinasi, darbą savivaldybėms permetate neteisėtai, ką jau kalbėti apskritai apie viso proceso organizavimą vietose.

 11. Matilda

  Nematau dėl taisymų tragedijos. Taisėme anksčiau ir buvo gerai. Aišku, būdavo nepatenkintų, bet viskas priklauso nuo mokytojų sąžinės. Dar yra sąžiningų pedagogų..Mūsų mokyklos abiturientų darbai būdavo taisomi greitai ( per 3 dienas sužinodavo rezultatus) , o ir nusiskundimų nebūdavo. Dar, prisimenu, būdavo tokios ,,spec” komisijos sudaromos, kurios peržiūrėdavo 10- 7 šįvertintus darbus. Ir nė vieno nenuvertino. Žinoma, jei ateis taisytojai, mokę 5- 8 klasių mokinius, gero rezultato nelauk. Bet viską galima padaryti, tik nereikia laukti pavaasario- steigti būsimiems vertintojams seminarus, yra pagrindinėse mokyklose gerų specialistų. Nekelkime audros vandens stiklinėje.

 12. Nesukanti...

  …galvos: kasmet juokiuosi iš ŠMM proto ugnikalnių ir mokytojų panikierių – pataisysiu aš tuos darbus, jei bus lemta, o jei ne – dar geriau. Dirbu kuo ramiausiai, o laisvu laiku (jo šiaip taip sukrapštau) mokausi anglų kalbą – kas žino, kurioje Lamanšo pusėje būsiu pasibaigus reformai(!? – neužkibkite ant kabliuko: reforma – procesas, o ne aktas).

 13. nepritarianti

  Pasibaisėjau siūlymu vertinti savos savivaldybės darbus. Jau ir taip mokytojai verda tik savose sultyse,jokių rimtų seminarų, nėra paruoštų įvairių interpretacijos būdų pavyzdžių, nėra samprotavimo struktūrų pavyzdžių, nėra net normalių skyrybos taisyklių. Šitame kontekste mokytojai dirba kas kaip nori ir kaip įsivaizduoja, vienintelis dalykas, verčiantis pasitempti, pasidairyti įvairesnės patirties, pastudijuoti dokumentus – tai VBE, kai tavo mokinių darbus vertina nepažįstami kito regiono vertintojai. Kai nebus šitos galimybės, kils labai didelis chaosas, jau dabar pagrindinėmis tapusių mokyklų mokytojai siunta ant gimnazijų, tyčia nevykdo jokios bendros metodinės veiklos, nereaguoja į pastabas apie programų nesilaikymą, menką mokinių paruošimą. Atėję vertinti VBE jie tikrai atsigros už visas nuoskaudas gimnazijoms, jau šįmet teko tokius pykčio pliūpsnius stebėti. O kur dar galimybė atpažinti savo mokinio darbą! Atpažinčiau kiekvieną (ir tikrai ne iš rašto).
  Bet vis dar negaliu patikėti, kad mes rimtai aptarinėjam tokią galimybę. Juk ji iškreipia VBE esmę. O gal pagaliau išsipildys sena ŠMM svajonė – padaryti lietuvių kalbos egzaminą tik mokyklinį? Tiek kovota dėl lietuvių kalbos statuso, o čia atvelkamas į ministeriją ir jos įstaigas Trojos arklys su vis naujais nidučių, zitučių, daivučių, dainorėlių, dalyčių, mariukų, aldučių, gitanučių ir t.t. darbeliais…

 14. Gvardijos eilinis

  Numesti savivaldybėms brandos egzaminų vertinimą – labai rimtas dalykas. Tam reikia ruoštis, ir pasiruošimas yra ilgas procesas. Jei pavasariop ŠMM veikėjai mestels tokią dovanėlę savivaldybėms, manau, kad ne vienas mokytojas atsisakys dalyvauti tokiame cirke (prievarta nieko nepasieksi). Nejaugi TEN tik mulkiai? Negi ir ministeris, nelabai susitvarkydamas su savo pareigomis, ims gatavai blūdinėti? Juk be jo žinios tokie dalykai nedaromi.

 15. bailė

  TEN (ŠMM, NEC) labai gerai jaučia, kad jų autoritetas virto purvinu skuduru ir surinkti mokytojus-vertintojus šįmet nepavyks. Be to, skandalas su vertintojų paruošimu ir kt. Išgrynintas mokyklų tinklas koją kiša. Todėl ir permeta savivaldybėms – nors pasikarkit…

  • Bola

   Audra, yra ir tavo nuopelno, kažkada idėją mtseelėjai Po poros dienų kepiau dar sykį, viską dėjau tą patį, bet storesniu sluoksniu, kaip ne keista viskas sultyse skendėjo. Vandeningos tos cukinijos besą.

 16. Heliofitas

  Žinia, baigiamuosius egzaminus laikys gimnazistai, kai kurie baigiantys profesines mokyklas (ten, kur suteikiamas vid. išsilavinimas). T.y., lietuvių k. baigiamuosius darbus turi taisyti ten dirbantys, o specialistai-PUPPistai lieka už borto. Kiek reikia vertintojų ir kiek Lietuvoje gimnazijų? Kiek abiturientų darbų reikia patikrinti? ŠMM ir NEC niekadėjai rado saliamonišką išeitį: kruškitės vietose, o mes vieną kitą prismaugsime, jei kas ne taip. Steponavičiau, kada baigsit pedagoginį terorą? Iš Tatos Kubiliaus mokotės kovos būdų?

 17. Apsvaigęs nuo naujovių

  Neapsakomai įkyrėjo ministerijos ir jai pavaldžių darinių pedagogopatologai: paimi į rankas kurį nors jų sukurptą naują projektą ir šis slysta iš rankų. Nieko iš esmės naujo: amžini “tobulinimai”, keitimai, pakeitimai, pataisos, pataisų pakeitimai, pakeitimų pataisos ir kitoks mėšlas. TEN sėdintys nedaro jokių klaidų, tik mokytojai nevalos nesugeba dirbti ir ugdyti lietuviškuosius patriotus (vakarų šalims). Vienintelė išeitis: spjauti į tuos pedagoginius svaigiuosius skaitalus ir užsiimti vaikais ČIA ir DABAR. Klausimas: iš kur JIE mano esą kilę, kad sugeba mokytoją – pagrindinę švietimo figūrą – laikyti kvailio vietoje ir be pertrūkio mokyti. Kas JŪS tokie esate? Tokie pat žemės kirminai, kaip ir aš. Aš bent žinau, kad iš tikrųjų nesu žemės kirminas, o JIE ar žino, kas esą? Štai ministeris moko, kaip gyventi ir dirbti pasenusiai profesūrai. Profesūra – amžina, o kas JIS bus po dviejų metų? Norint po savęs palikti tiesią pedagoginę vagą, pirma reikia išmokti rankose teisingai laikyti dalgį ir protingai juo mosuoti.

 18. varna

  Dieve, dieve, kai pagalvoji, tai jėzus
  marija. “Įdomus” bus egzaminas, net jei ir išspręs šias problemas:kur gaut vertintojų, iš ko deramai mokėt, nes už tiek mažai kas eis.

 19. Daiva

  Atlyginimas – mažiausia problema, lituanistai pripratę iš idėjos dirbti, tik kad dabar jokių idėjų neliko, šįmet galutinai pasimatė, kad ministerijai ir NECui esame š..o vietoj, iš savo pusės šios dvi įstaigos nesilaiko nei įstatymų, nei programų, nei strategijų, neklauso net sveiko proto, nežiūri jokių terminų, nevykdo pažadų, šneka ir čia pat pamiršta, iškreipia, perfrazuoja, grasina, tyčiojasi – ką gi reiškia moodle vertintojų puslapio primygtinis raginimas pasitikrinti vertinimo lapus??? Šiandien??? Tose įstaigose visi pasileido kaip Grigo bitės arba kaip “Lituanistų avilys”. Meluoja, tyčiojasi net vienuoliai! Ko vertas informacijos trynimas Avily ir hakerių samdymas “Lituanistų miestelyje”. Gėda! Kuris lituanistas tokiom sąlygom susidės su ta velnio kontora? Juk išsidirbinėjimai su PUPP irgi tyčiojimosi dalis. Iki šiol jokios žinelės apie naująją rašymo užduotį pagal grožinį tekstą – koks jos tikslas, kaip atrodo, kas vertinama? Argi normalu tokius klausimus kelti jau įsibėgėjus dešimtai klasei? A6 garantuoju – ministras NEŽINO šitos situacijos. Gal yra būdas jį apšviesti?

 20. Matildai

  O tie išgarbintieji gimnazijų mokytojai kilmingųjų kastai priklauso???????????? Gal jie kitokius mokslus baigė? Kodėl žeminami pagrindinių mokyklų mokytojai? Jeigu jie kažkur ateis, kažko imsis, tai bus pasaulio pabaiga. Negi jie kalti, kad paliko kvailos reformos aukomis. Labai lengva kilmingiesiems nieko nedirbti ir šunis karti ant pagrindinių mokyklų.

 21. Matilda

  Oponentei- nesuprantu, kas Tamstai sukėlė isteriją? Ir kuo aš čia dėta? Puikiai žinau situaciją, kaip vyko ,,gryninimas”. Buvo ,,nubuksuotos” geros mokyklos, kadangi jos neturėjo užnugario, o gimnazijomis tapo tos, kas turėjo ,,priėjimą” . Jokiu būdu ne visos taip tapo gimnazijomis, bet kas paneigs , kad dalis gimnazijų yra pajuokos objektai. Ir kaip nebus, kai priima visus, net ir tuos, kurie yra nemokintini, kurie būdavo ,,pertempiami” iš klasės į klasę, nes administracija drausdavo išvesti jiems trejetus. Ir štai tokie ,,mokslinčiai” patenka į gimnazijas. O tada pasipila pamazgos pagrindinių mokyklų adresu, kad nieko neišmokome, kad ,,programų nederiname”. Bet išmokyti galima tik norinčius ir protiškai įgalius. Kaip išmokyti to visai nepageidaujančius? Ir tai bus tol, kol ir aukštosios mokyklos priims ( už pinigus) visus debilus. Jau dabar pilna nusipirkusių diplomus, ,,savų’ draugų, sėdinčių aukštuose postuose ir nieko nesugebančių. Šios reformos padariniai- taip pat ,,savų” draugų sapnų rezultatas.

 22. Pritariantis

  Matildai: galėčiau pateikti daug pavyzdžių, apie tai, kaip spjaudosi “gimnazistai” mokytojai, kai tenka mokyti beveik nemokintinus. Pastarieji – ne pagrindinių mokyklų mokytojų darbo brokas, O šauniosios lietuviškosios pačios pedagogiškiausios pasaulyje pedagogikos teorijos ir praktikos kopijavimo iš svetur ir įgyvendinimo rezultatas (su lietuvišku griovimo tvaiku).

 23. Matildai

  Ačiū už padorų komentarą. Isteriją sukėlė šis Jūsų sakinys: ,,Žinoma, jei ateis taisytojai, mokę 5- 8 klasių mokinius, gero rezultato nelauk.” Tokių minčių autorius, be abejo, paveiktas prakeiktos reformos, sužlugdžiusios visą švietimą, tvaiko.

 24. gimnazijos mokytoja

  5-10 kl. mokytojams tik išimties tvarka, tiems, kurie baigs NEC vertintojų kursus, išlaikys įskaitą ir pan., leisčiau vertinti VBE. Štai autentiškas pokalbis, vykęs mūsų vertinimo grupėje: Komisijos pirmininkė:”Mokytojos, kodėl už šią interpretaciją parašėte 1/1 ?” Vertintojos(5-8 kl.): “Mums taip atrodė”. Kom.p.: “Bet juk čia viskas yra – ir tema, ir problema, argumentuota, aptarti kontekstai, raiška, – ko Jums trūko? Žiūrėkite vertinimo instrukciją – juk vienas taškas – tai atpasakojimas su komentarais,o čia puiki interpretacija.” “Instrukciją? Nežinojom, kad reikia pagal instrukciją, mums nepatiko, ir tiek”. Tai ar norėtumėte, kad jūsų mokinių darbus vertintų tokie vertintojai? Tai ne vien šis atvejis, kita kolegė vertintoja ramiausiai tris dienas “taisė” teisingus naujosios citatų skyrybos atvejus, trečioji- paklausė, kas yra rišlumas ir kada jis netinkamas, ketvirtoji pati kalba ir rašo su daugybe kalbos kultūros/gramatikos klaidų ir “taiso” gerai užrašytus dvejybinius linksnius, nes jai “taip neskamba”… Turbūt kvaila klausti, ar norėtumėte priklausyti nuo tokių vertintojų, nes 5-10 kl. mokytojai tokių mokinių neturi, jie kapoja svetimus vaikus – tų nekenčiamų gimnazijų vaikus.Savo nemokšiškumą dangsto atseit griežtumu. Juk mokytojai seniai klausia NEC ir ŠMM: KAS PRISIIMA ATSAKOMYBĘ UŽ VERTINTOJŲ PARUOŠIMĄ IR VERTINIMO KOKYBĘ? beje, ir vertintojų puslapio įvertinti darbai yra su daugybe daugybe vertinimo klaidų.Šitoj situacijoj, kai vertinimo patikimumas nesiekia 10 procentų, NEGALIMA visko paleisti savieigai.

 25. Nostalgaujantis

  Ar besugrįš kada nors ramybė į mokyklas? Ar galėsime kartu su mokiniais ramiai rengtis egzaminams? Pedagoginiai ŠMM parazitai, atsakykit.

 26. Romas

  Ramybės nebus, nes demokratija taip išpūsta, kad diskusijoms negana.

 27. ert

  Sveikintina, kad gimnazijos mokytojai yra profai ir visada viską visur visaip su visais dirba be klaidų. Toks įspūdis sudarytas, kad 5-8 klasėse dirba tik dundukai, nežinantys, kas yra rišlumas.

  • caca

   Nebūtinai tik tokie dirba. Bet sutikit, kad viena, kai vertina dirbantys 5-10 klasėse, visai kas kita, kai mokytojas dirba 11-12. Žinau, kad kai kurios pagrindinėse mokyklose dirbančios mokytojos ėjo vertinti, nes “už tai moka kelis litus”. Atvejis iš šių metų vertinimo: mokinys rašo apie Odisėją ir Kirkę, mokytoja “tikslinasi”, ar tai Odisėjo žmona, kai pasakom, kad ne, klausia, o kas ji tada buvo… Tikiu, kad tokių mokytojų ir vidurinėse, ir gimnazijose yra, bet jie bent kiek priversti daugiau domėtis, jei vaikus egzaminams ruošia.

 28. Taigi...

  to ert: gimnazijos mokytojas – ekspertas, atsakydamas į aštuntokams skirtą klausimą, susimovė. Būna ir taip…

 29. ert

  Tai Jūs ir vertinkite, ko inkščiate prieš egzaminus, kad darbais apsikrovę ir nespėjate. Tuomet turi kažkas kitas Jūsų darbus nudirbt. Negirdėjau, kad pagrindinių mokyklų mokytojai veržtųsi į vertintojus. Gimnazijų darbštuoliai ir tai nenori. Jie, matai, prieš egzaminus primiršta, kad priedą prie atlyginimo visus m.m. gauna už darbą vyresnėse klasėse. Oi, nenoriu šnekėti apie gimnazijos profų darbo kokybę. Nebent tik liežuviu kokybiškai dirba ir super gerai apdeda prieš tai mokiusius mokytojus.

 30. iš gimnazijos

  Nežiūrėkime, “kaip būna”, o aptarkime tendencijas. Klaidų daro net didžiausi ekspertai, NEC komanda taip pat (prisiminkite detektyvą su viso rašinio vertinimu nuliu – dabar visą Gitanos komandą amnezija ištiko, niekas neprisimena, kas pradėjo tas nesąmones, kad “ne ta tema” imta suvokti kaip “klaidingai interpretuojama/aiškinama tema”). Tačiau tendencija tokia: gimnazijos mokytojas (kad ir ekspertas) sunkiai iš karto perprastų penktokų programą, naujas metodikas, jei šitoje klasėje nedirbo penkerius metus, tad ko stebėtis, kad pagrindinių mokyklų mokytojai seniai nustojo domėtis gramatikos ir skyrybos naujovių subtiliausiais atvejais, kad neturi patirties “sverti” argumentus, juo labiau kad Vertinimo instrukcijoje, kaip “ne sviete”, kalbama sinonimais, ir tada pasidaro neaišku, ar kultūrinis argumentas yra tas pat kas kultūrinis kontekstas, ar tai skirtingi dalykai. Jeigu geriausias “rašinėlis”, kokį paskutiniu metu skaitė pagrindinės mokyklos mokytojas, yra parašytas aštuntoko, vargu ar toks mokytojas-vertintojas sugebės objektyviai pajusti, kokio lygio yra abituriento darbas – tada taip lengva kartelę nuleisti arba užkelti… Juk ministerijos deklaruojamas tinklo išgryninimo pliusas tas, kad mokytojui, dirbančiam su penktokais, nereikės “persikvalifikuoti” į abiturientų mokytoją ir atvirkščiai – abiturientų mokytojui nereikės gilintis į dešimtmečių psichologiją. Mokyklas išgrynino, o pliusai ką – virsta minusais???

 31. to iš gimnazijos

  “ar kultūrinis argumentas yra tas pat kas kultūrinis kontekstas” – gerai, kai tenka paskaityti protingų žmonių minčių. Jei mokytojas, vertindamas abituriento darbą, svarsto, ar “kultūrinis argumentas” yra tas pat, kaip ir “kultūrinis kontekstas” – reiškia, mokinys jau “elitinis”, praaugęs savo kartą ir pretenduojantis į rašytojų elitą. Kuo daugiau kurkime specifinių reikalavimų, kuo daugiau specifinių niuansų, juk lietuvių kalba yra viena iš sunkiausiai išmokstamų kalbų (užsieniečių vertinimu) ir dar kartą įsitikinsime, kad vis daugiau lietuvaičių nemoka rašyti be klaidų, taisyklingai reikšti mintis. Esu iš tiksliųjų stovyklos, bet tai man netrukdo daryti pakankamai nedaug stiliaus klaidų, patenkinamai žinau gramatikos taisykles. Dar klausimas: kodėl redaguojamos lituanistų, elitinių rašytojų knygos? Juk virš jų tik dangus…

 32. iš gimnazijos - oponentui

  Tai argi mes, mokytojai, tas kvailas taisykles ir vertinimo instrukcijas kuriam? Mūsų praktinio ir sveiko proto niekas neklauso. Taip, mes priversti domėtis, ar kultūrinis argumentas ir kultūrinis kontekstas yra vienas ir tas pat, nes vienas jų prirašytas prie 1 taško reikalavimų, kitas – prie 2 taškų, abu kartu – prie 3 taškų reikalavimų. Joks iš jaunesnių klasių atėjęs mokytojas iškart neįsijaus į visų šitų nesąmonių kontekstą, jis net nežinos, kad vienoje iš Kalbos komisijos knygelių jau leidžiama sakyti ir draudžiama žymėti klaida tai, kas kiekvienam normaliam žmogui – klaida (pavyzdžiui, jau galima sakyti: “Išsikviečiau taksių” :D).
  O dėl reikalavimų sudėtingumo, tai jei norite aštrių pojūčių, paskaitykite tik vakar paskelbtą vidurinio ugdymo lietuvių kalbos programos projektą – technologinės gimnazijos (kitaip – “profkės”) moksleiviui tai bus kinų kalba.

 33. .

  Vos suradau šį straipsnį internetinio D platybėse, tikrai netikusi paieškos sistema. Ir apskritai – tiek svarbių problemų iškelta, o popieriniame D komentarai neaptarti, čia straipsnis nugrūstas į archyvus ir net nuorodų/rubrikų nėra. Gal tikrai niekam mes nerūpime, gal ir D esame tiesiog statistiniai skaitytojai.

 34. rimas

  O kodėl gi jūs turėtumėte būti lygesni už kitus redakcijai?

TINKLARAŠČIŲ SRAUTAS
Pasiūlyti tinklaraštį
Elena Tervidytė - žurnalistė, fotografė, dekabristė

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/dialogas/domains/dialogas.com/public_html/wp-content/themes/dialogas/header.php:10) in /home/dialogas/domains/dialogas.com/public_html/wp-content/themes/dialogas/index.php on line 22

Warning: include_once() [function.include-once]: open_basedir restriction in effect. File(/home/tervidyte/domains/dialogas.com/public_html/pdf-prenumerata/backgroundExecution.php) is not within the allowed path(s): (/home/dialogas/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/dialogas/domains/dialogas.com/public_html/wp-content/themes/dialogas/index.php on line 25

Warning: include_once(/home/tervidyte/domains/dialogas.com/public_html/pdf-prenumerata/backgroundExecution.php) [function.include-once]: failed to open stream: Operation not permitted in /home/dialogas/domains/dialogas.com/public_html/wp-content/themes/dialogas/index.php on line 25

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/tervidyte/domains/dialogas.com/public_html/pdf-prenumerata/backgroundExecution.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/dialogas/domains/dialogas.com/public_html/wp-content/themes/dialogas/index.php on line 25

Warning: include_once() [function.include-once]: open_basedir restriction in effect. File(/home/tervidyte/domains/dialogas.com/public_html/pdf-prenumerata/trigger_send.php) is not within the allowed path(s): (/home/dialogas/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/dialogas/domains/dialogas.com/public_html/wp-content/themes/dialogas/index.php on line 26

Warning: include_once(/home/tervidyte/domains/dialogas.com/public_html/pdf-prenumerata/trigger_send.php) [function.include-once]: failed to open stream: Operation not permitted in /home/dialogas/domains/dialogas.com/public_html/wp-content/themes/dialogas/index.php on line 26

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '/home/tervidyte/domains/dialogas.com/public_html/pdf-prenumerata/trigger_send.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/dialogas/domains/dialogas.com/public_html/wp-content/themes/dialogas/index.php on line 26